Poissaolojen seuranta

Lukuvuonna 2014-2015 otetaan käyttöön uusi laajempi poissaoloseuranta.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet

Poissaolojen seuranta